Η Παράταξη

Η παράταξη Πράξεις Για τη Μακεδονία έχει σαφή πολιτική ταυτότητα, αλλά υπερβαίνει τις κομματικές αναφορές.

Η φιλοδοξία μας είναι να εκφράσουμε τους δημιουργικούς πολίτες, τους ανθρώπους που πασχίζουν σε αντίξοες συνθήκες, να αλλάξουν τη ζωή τους.

Άρα συγκροτούμε μια ευρεία παράταξη, ανοικτή και διαδραστική στην οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί να δει τον εαυτό του και τη δική του προσπάθεια.

Οι προγραμματικές μας θέσεις διαμορφώνονται μαζί με τους παραγωγούς, τους αγρότες, τους τεχνίτες, τους άλλους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους ανθρώπους του επιχειρείν, τους ερευνητές και τους επιστήμονες, τους ανθρώπους του πολιτισμού, τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες του αθλητισμού, τους νέους και τους έμπειρους απόμαχους της ζωής σε κάθε τομέα της οικονομίας και σε κάθε χώρο τις περιφέρειάς μας.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες που συνειδητοποιούν κάθε μέρα ότι η τωρινή διοίκηση της Περιφέρειας δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό για τη ζωή τους.

Ότι σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η Κεντρική Μακεδονία από 7η σε σύνολο 13 περιφερειών της Ελλάδας το 2008 έπεσε στην 9η θέση σήμερα. Ότι είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία και στην μετανάστευση νέων ανθρώπων. Και τους λέμε ότι αυτό δε μπορεί να συνεχιστεί. Ήρθε η ώρα για Πράξεις.

Οι προτεραιότητές μας είναι σαφείς.

Απαιτείται ανασχεδιασμός των έργων υποδομής ώστε να ξεκλειδωθεί η δυναμική της ανάπτυξης, ενίσχυση της παρουσίας της Μακεδονίας στα ενεργειακά δίκτυα, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα της περιφέρειας.

Προτεραιότητα επίσης πρέπει να δοθεί στον αγρό(δια)τροφικό τομέα, ο οποίος θα συνδεθεί με την καινοτομία και τον τουρισμό.

Ιδιαίτερο ζήτημα είναι η κοινωνική συνοχή και χρειάζεται να ενισχύσουμε τις δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, απαιτείται ανακαθορισμός των προτεραιοτήτων, ώστε να περιλαμβάνονται, σε υψηλή θέση, πεδία όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση.

Τέλος, για να γίνουν όλα αυτά είναι απαραίτητη η χρήση νέων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών στη διοίκηση της Περιφέρειας.